Trường Mẫu giáo Phước Hậu

KẾ HOẠCH TRƯỜNG HỌC AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG, GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI VÀ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NĂM HỌC 2019 - 2020

PHÒNG GD – ĐT CẦN GIUỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG PHƯỚC HẬU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 90/KH-MG

Phước Hậu, ngày 12 tháng 9 năm 2019
 
 
KẾ HOẠCH TRƯỜNG HỌC AN TOÀN
PHÒNG, CHỐNG, GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI
VÀ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NĂM HỌC 2019 - 2020

Căn cứ Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành giáo dục giao đoạn 2011 – 2020, ban hành Quyết định số 4068/QĐ-BGD ngày 08/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc;
Căn cứ Khung trường học an toàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Trường mẫu giáo Phước Hậu xây dựng Kế hoạch Trường học an toàn, phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu năm học 2019-2020 như sau:
Giới thiệu về Trường: Trường Mẫu giáo Phước Hậu.
Phường/Xã: Phước Hậu Quận/Huyện: Cần Giuộc                   Tỉnh: Long An
Số điểm trường: 02        Số lớp học: 10
Điện thoại: 0272.3735.367      Số điện thoại Hiệu trưởng: 0985 515 161
Email: c0phuochaucg.longan@moet.edu.vn
Số học sinh (Nam/Nữ): 317. (nam, nữ)
Số giáo viên (Nam/Nữ): 19/19.
Số giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn: 03.
Trong đó:
- Khuyết tật: 0
- Mắc bệnh hiểm nghèo: 0
- Thuộc hộ nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt: 03.
- Thuộc hộ cận nghèo : 01.
I. Mục đích của kế hoạch:
- Sử dụng những nguồn lực hiện có và sự hỗ trợ từ bên ngoài của nhà trường nhằm giảm tình trạng dễ bị tổn thương, nâng cao năng lực ứng phó khi thiên tai xảy ra.
- Ứng phó hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu, tránh chồng chéo hay bỏ sót trách nhiệm của nhà trường, đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho học sinh và những người làm việc trong trường học.
II. Nội dung kế hoạch trường học an toàn:
1. Mục tiêu kế hoạch phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu:
a) Mục tiêu dài hạn (5 năm)
- Trường học có đầy đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất an toàn để ứng phó với thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, CMHS và cộng đồng nhận thức và có kỹ năng phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.
b) Mục tiêu ngắn hạn (1 năm)
- Toàn bộ học sinh, cán bộ và giáo viên nhà trường được trang bị kiến thức và nâng cao nhận thức về giảm nhẹ rủi ra thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu để bảo đảm an toàn khi thiên tai xảy ra.
- Các hạng mục gồm xe, mái tôn, tường rào của nhà trường được nâng cấp để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và người dân sơ tán khi thiên tai xảy ra.
- Trang thiết bị cần thiết để ứng phó thiên tai được trang bị để Ban chỉ đạo PCTT tổ chức các hoạt động PCTT chủ động hơn.
- Toàn bộ thành viên Ban chỉ đạo PCTT hoàn thành nhiệm vụ được giao trước, trong và sau thiên tai.
2. Kế hoạch hoạt động cụ thể năm học 2018 – 2019:
STT Giải pháp Hoạt động cụ thể Thời gian Người chịu trách nhiệm thực hiện Phối hợp Nguồn lực
(Có sẵn/
Huy động
Các hoạt động giảm nhẹ, phòng ngừa thiên tai và ứng phó với BĐKH (trước thiên tai)
1 Nâng cao nhận thức về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó BĐKH cho học sinh và giáo viên - Đánh giá trường học an toàn, tình trạng an toàn trường học.
- Xây dựng và phổ biến kế hoạch trường học an toàn cho học sinh và giáo viên.
- Tổ chức ngày hội trường học an toàn (bao gồm các hoạt động cụ thể như: dân vũ, văn nghệ, trình diễn thời trang về ứng phó BĐKH, giao lưu kiến thức về PCTT, vẽ tranh chủ đề PCTT và ứng phó với BĐKH)
9/2019     Huy động
2 Tăng cường cơ sở vật chất - Nâng cấp nhà xe.
- Gia cố hàng rào.
- Giằng néo cửa kính khi có cảnh báo áp thấp nhiệt đới hoặc bão.
9/2019     - Có sẵn: Hội trường, nhân viên y tế.
- Huy động: Hội chữ thập đỏ xã và CMHS hỗ trợ.
3 Trang bị thêm các thiết bị, dụng cụ phòng ngừa và ứng phó thiên tai - Thống kê các trang thiết bị cần thiết.
- Lập đề xuất và dự đoán chi tiết.
- Họp mặt các bên liên quan để huy động đóng góp.
- Gửi phê duyệt.
- Mua sắm các dụng cụ cứu hộ, cứu nạn.
- Nghiệm thu và bàn giao.
4/2019 -Nhân viên QL thiết bị.
-Kế toán.
 
-Hiệu trưởng.
 
 
- HT
-Ban mua sắm
  - Có sẵn: Hội trường, nhân viên y tế.
4 Bảo vệ cơ sở vật chất trước mùa mưa bão - Chặt tỉa cành cây.
- Giằng chống, gia cố mái tôn, nhà xe, cửa kính các dãy phòng xuống cấp.
01-06/2020 -Bảo vệ
-Bảo vệ 
CMHS
 
Sử dụng các nguồn lực sẵn có và huy động nguồn vốn từ nhà trường và hỗ trợ từ CMHS.
5 Họp mặt hàng tháng Ban chỉ đạo Tổ chức cuộc họp. Mỗi tháng một lần - BGH    
Các hoạt động ứng phó, phòng chống thiên tai
1 Tăng cường thông tin cảnh báo Theo dõi thông tin, thường xuyên nắm bắt thông tin từ PGDĐT, Ban chỉ đạo PCTT xã. Khi có dự báo thiên tai -HT BĐDCMHS  
2 Sơ tán HS đến nơi an toàn hoặc cho HS nghỉ học Bố trí phòng, phân công giáo viên trực, quản lí học sinh. Khi có thông báo, hướng dẫn của cấp trên -HT   Sử dụng nguồn lực huy động có sẵn và huy động sự hỗ trợ từ CMHS
3 Bảo vệ tài sản nhà trường Di chuyển các trang thiết bị của nhà trường (Bàn ghế, các trang thiết bị) đến nơi an toàn. Khi có thiên tai -CBGV-NV CMHS Sử dụng nguồn lực sẵn có của trường.
4 Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, trực bão lụt, sẵn sang ứng phó thiên tai. Phân công trực ban, theo dõi tình hình, cập nhật thông tin và báo cáo. Khi có thiên tai -Ban chỉ đạo   Sử dụng nguồn lực sẵn có của trường.
5 Tiếp nhận dân đến sơ tán (Khi có yêu cầu của địa phương) - Bố trí phòng cho người dân.
- Hướng dẫn về công tác nước sạch, vệ sinh.
Khi có thiên tai     Sử dụng nguồn lực sẵn có và phối hợp với Ban chỉ huy PCTT xã.
Các hoạt động khắc phục hậu quả và khôi phục hoạt động tiếp tục ứng phó (sau thiên tai)
1 Khắc phục về thiệt hại, ổn định cơ sở vật chất - Kiểm tra đánh giá thiệt hại liên quan đến con người và cơ sở vật chất.
- Báo cáo cho PGDĐT Cần Giuộc và UBND xã Phước Hậu
Khi thiên tai kết thúc - HT    
2 Tổ chức dạy và học - Vệ sinh trường lớp, sân bãi. Tu sửa cơ sở vật chất.
- Thông báo cho học sinh trở lại trường.
- Ổn định tâm lí cho học sinh.
Khi có thông báo chung -CBGV-NV    
3 Đánh giá công tác PCTT Họp rút kinh nghiệm. Khi thiên tai kết thúc Ban CĐ    
4 Cập nhật kế hoạch THAT cho các năm tiếp theo - Tổ chức họp ban chỉ đạo PCTT.
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch THAT.
- Dùng bảng kiểm tra THAT để đánh giá sự thay đổi.
- Phổ biến kế hoạch cập nhật cho HS, GV và các bên liên quan.
9/2020 -HT    
 
 
III. Danh sách liên hệ cần thiết và trong trường hợp khẩn cấp:
 
STT Cá nhân/ cơ quan Số điện thoại
1 Hiệu trưởng: Mai Thị Ngọc Giàu 0985 515 161
2 P. Hiệu trưởng: Võ Thị Thùy Trang 0989 453 061
4 Chủ tịch CĐCS: Trần Thị Lan 01656 353 658
5 Đại diện Ban CMHS: Đặng Quốc Việt 0985883381
6 Thường trực UBND xã: Đặng Thanh Phúc 0937629697
7 Thường trực Cơ quan phòng, chống bão lụt xã: Lê Minh Thiện 0385581492
8 Thường trực PCTT của PGDĐT Cần Giuộc: 02723874227
9 Hội chữ thập đỏ xã Phước Hậu: Đặng Văn Bảnh 0984039181
10 Trạm y tế xã Phước  Hậu: Huỳnh Hải Huy 0902440118
11 Ban chỉ huy quân sự xã Phước Hậu: Nguyễn Văn Tòng 0903138196
12 Thường trực công an xã Phước Hậu : Trần Minh Hải 0907496236
13 Cơ quan phòng cháy chữa cháy huyện Cần Giuộc: 02723874210
 
 
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD-ĐT Cần Giuộc (BC);
- Như Điều 1;
- Lưu: VT.
 
   
Mai Thị Ngọc Giàu