Trường Mẫu giáo Phước Hậu

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” NĂM HỌC 2019 - 2020

                     PHÒNG GD & ĐT CẦN GIUỘC                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 TRƯỜNG MẪU GIÁO PHƯỚC HẬU                                     Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  

                            Số : 115/KH-MGPH                                           Phước Hậu,  ngày 03 tháng 10 năm 2019
 
KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH
THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA
 “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”
NĂM HỌC 2019 - 2020
 
 Căn cứ công văn số 3156/KHLT-SGDĐT-SVHTTDL-TĐTN-LHPNT-HKHT ngày 13 tháng 12 năm 2012 về kế hoạch phối hợp thực hiện “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Long An;
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị trường mẫu giáo Phước Hậu tiến hành xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2019 – 2020 với những nội dung cụ thể như sau:
  1. Mục đích.
- Tiếp tục học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phát huy sức mạnh tổng hợp chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.
- Phối hợp chặt chẽ giữa các bên để thực một cách sáng tạo có hiệu quả phong trào thi đua, chú trọng chiều sâu và làm chuyển biến tích cực trẻ thông qua các nội dung hoạt động.
  1. Nội dung.
  • Duy trì mở rộng tạo sự bền vững khi thực hiện phong trào.
  • Tập trung thực hiện các nội dung: giáo dục kỹ năng sống, thực hiện luật an toàn giao thông, ý thức bảo vệ môi trường, giáo dục lễ giáo, giáo dục phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu,; giáo dục về chủ quyền biền đảo của Việt Nam.
  • Tạo không khí thân thiện trong nhà trường, tập thể nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chính trị.
  • Thực hiện nội dung  “3 đủ” vào phong trào phù hợp hiệu quả.
  • Đưa trò chơi dân gian, hát dân ca và các loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian khác vào trường phong phú. Tạo điều kiện để trẻ được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ lành mạnh, bổ ích.
  • Giáo dục tôn vinh và phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng địa phương phù hợp với độ tuổi của học sinh.
  1. Phân công nhiệm vụ.
          1. Trường mẫu giáo Phước Hậu.
          - Tổ chức lễ khai giảng năm học mới, tạo điều kiện để trẻ được làm quen với cô giáo, bạn bè và được tập trung sinh hoạt ở nơi đông người.
          - Xây dựng sân trường xanh, sạch, đẹp, thoáng mát; Trong lớp có đủ các góc hoạt động và đồ dùng đồ chơi hấp dẫn, thu hút trẻ.
          - Đảm bảo an toàn trong trường học: không đánh nhau, không xô đẩy nhau, không chơi những trò chơi không an toàn như chọi đá, cát…
          - Xây dựng môi trường văn hóa ứng xử văn minh, cô giáo là tấm gương cho trẻ
          - Giảm tối đa tỉ lệ trẻ bỏ học, đảm bảo trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình.
          - Tạo điều kiện cho trẻ hoạt động hứng thú phát triển toàn diện.
          - Tổ chức bán trú cho các độ tuổi, trẻ 5 tuổi học bán trú tại trường 100%.
          - Tổ chức tốt các hoạt động ăn, ngủ cho trẻ. Thực hiện tốt hoạt động chiều ở các lớp bán trú.
          2. Văn hóa thông tin xã .
          - Tuyên truyền thực hiện các cuộc vận động.
          - Giới thiệu và hướng dẫn chăm sóc bảo vệ di tích lịch sử địa phương.
          - Giáo dục truyền thống cách mạng nâng cao lòng yêu nước tự hào dân tộc.
          3. Đoàn thanh niên.
- Kết hợp nhà trường tổ chức các lễ hội trong năm học như “Đêm Hội trăng rằm đón Trung thu vui chơi, tiết kiệm và phát huy sự tham gia tích cực của trẻ.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian cho học sinh; tổ chức các hoạt động hè.
          - Tạo quỹ giao lưu, tặng quà giúp đỡ trẻ em nghèo.
          4. Hội khuyến học.
Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc hỗ trợ học sinh, có hoàn cảnh khó khăn ,gia đình nghèo, gia đình chính sách.
5. Hội phụ nữ xã.
- Phối hợp thực hiện đảm bảo “ 3 đủ” cho trẻ trong độ tuổi đến trường. Tích cực vận động, quyên góp, huy động sự đồng thuận giúp đỡ của cộng đồng để năm học 2019 – 2020 không có học sinh bỏ học do không đảm bảo “ 3 đủ”.
- Đảm bảo học sinh an toàn khi đi học và học tập tại nhà. Phối hợp, đề xuất giải pháp ngăn chặn tình trạng chơi game có nội dung bạo lực hoặc không lành mạnh tại nhà và ngoài xã hội.
6. Trường tiểu học Phước Hậu.
          - Tổ chức cho học sinh làm các đồ chơi dân gian như: chong chóng, diều giấy, mủ đội bằng lá cây, cào cào lá dừa…
- Trên đây là Kế hoạch phối hợp thực hiện “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2019 – 2020 của Trường mẫu giáo Phước Hậu./.
 
                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận:
- PGD&ĐT Cần Giuộc ( báo cáo );                                                                                                                         
- Lưu: VT.
                                                                                    
 
 
 
                                                                  
                                Trường tiểu học Phước Hậu                                           Văn hóa thông tin xã .
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Đoàn thanh niên xã.                          Hội khuyến học.                                    Hội phụ nữ xã.